Werkwijze

Het verhaal achter een schilderij

Ieder schilderij vertelt een ‘verhaal’. Dit verhaal gaat veelal verborgen achter dat wat verbeeld wordt. Wat is bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis? Wie hebben het in eigendom gehad? Hoe is het schilderij bewaard? Is het teveel gerestaureerd? Zijn er voorstudies bekend? Wat is bekend over de maker? Vaak is dit verhaal door de tijd vervormd of zelfs verloren gegaan. Zorgvuldig onderzoek kan een ware ontdekkingstocht zijn en de waarde aan het licht brengen.

Goed kijken

Mijn werk begint altijd met goed kijken. Eerst inspecteer ik de stijl en de compositie, vervolgens kijk ik naar elk detail van de voorstelling. Ik wil alles precies kunnen identificeren en begrijpen. Wie zijn de mensen die zijn afgebeeld, wat doen ze precies en waar speelt de scène zich af. Op die manier probeer ik het verhaal achter de scène te reconstrueren.

Dan volgt onderzoek: wie is de schilder? Wat is de plaats in zijn oeuvre? Wat is er al over het bewuste object bekend en hoe is het tot nu toe beoordeeld? Kan ik deze kennis wellicht aanvullen en complementeren?

Een nieuw verhaal

Overleg met andere deskundigen is daarbij onontbeerlijk. Voor vragen over de conditie van het stuk wend ik mij tot restauratoren. Zij kunnen mij precies vertellen wat er in het verleden met het schilderij is gebeurd en ook of een nieuwe restauratie een verbetering dan wel een verslechtering zal betekenen. En natuurlijk wend ik mij ook tot andere kunsthistorici, curatoren en academici in binnen- en buitenland. Met velen van hen onderhoud ik nauwe contacten, zodat ik een beroep kan doen op hun expertise op uiteenlopende gebieden.

Op deze manier wint een schilderij aan diepgang en betekenis, maar wordt tevens een nieuw verhaal aan het oude toegevoegd.