Diensten

Marina Aarts verzorgt taxaties en geeft advies bij aan- en verkoop, bij vragen over behoud en beheer en bij collectieopbouw. Daarnaast verricht Marina onderzoek naar schilderijen en legt de resultaten daarvan vast in een expertise rapport. Zij treedt ook op als makelaar is een veelgevraagd spreker over allerlei thema’s in de kunstmarkt.

Diensten

Taxaties

Taxaties kunnen nodig zijn voor verzekering, na overlijden, bij een verdeling of bij schade. Om bij een kostbaarhedenverzekering ( waardevolle schilderijen vallen niet onder een normale inboedelverzekering) verzekerd te zijn van de vervangingswaarde, moet een taxatierapport zijn opgesteld in de zin van art. 7:960 BW ( Burgerlijk Wetboek) en tevens door de verzekeringsmaatschappij zijn geaccepteerd. Bij verlies of schade krijgt de verzekerde dan het in het taxatierapport opgenomen bedrag uitgekeerd. In artikel 7:960 BW wordt de voortaxatie door deskundigen geregeld. Bevat een taxatierapport voor de verzekering niet dit artikel, dan zal de verzekeringsmaatschappij bij schade een expert sturen om de omvang van de schade te bepalen.
Marina is als gecertificeerd taxateur schilderijen 17e – 20e eeuw lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende goederen in Amsterdam. De door de Federatie voor de verschillende doelen gedefinieerde waardebegrippen zijn te zien op www.federatie-tmv.nl.

Adviezen

Behoud en beheer

Goed onderhoud en beheer zijn essentieel om kunstwerken voor de toekomst te bewaren. Hierdoor wordt uiteraard ook de waarde veilig gesteld.
Marina Aarts stelt met u een plan op voor het onderhoud en beheer van uw kunstwerken en begeleidt de eventuele restauraties. Zo bent u ervan verzekerd dat uw schilderijen hun waarde behouden.

Aankoop

Het aankopen van een kunstobject behoort tot de grote geneugten van het leven. Het is een bewuste keuze om het leven te verrijken met een uniek en tijdloos object. Bovendien gelden kunstwerken van hoge kwaliteit als een goede belegging. Toch zijn vele kopers onzeker wanneer het om het aankopen van kunst gaat. De prijs/kwaliteit verhouding is vaak onoverzichtelijk. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn om u te laten begeleiden. Daarbij zijn de volgende vragen van belang:

Marina Aarts gaat samen met u op deze vragen in, zodat u tot een afgewogen aankoopbeslissing kunt komen.

Verkoop

Net als bij aankoop leidt ook verkoop vaak tot grote onzekerheid. Want:

Al deze vragen zullen door Marina aan de orde worden gesteld om tot een zorgvuldig afgewogen verkoopstrategie te komen.

Bemiddeling

Incidenteel treedt Marina op als makelaar. Als zodanig is zij lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (Federatie TMV). Bemiddeling betekent het onderhands verkopen zonder openbare bekendmaking. Marina Aarts onderhoudt persoonlijke contacten met vele verzamelaars en is bekend is met hun voorkeuren, essentieel succesvolle bemiddeling.

Lezingen

Marina Aarts is een veelgevraagd spreker over alle thema’s die spelen op de kunstmarkt. Zij geeft inzicht in de totstandkoming van bepaalde prijzen en signaleert actuele trends.

Expertise rapport

Een schilderij gaat vaak over van generatie op generatie, zonder dat iemand weet wie het heeft gemaakt. Marina Aarts helpt u aan de juiste kennis hierover en legt dit vast in een verslag. Indien nodig doet zij aanvullend onderzoek. Zij maakt hierbij gebruik van verschillende archieven en van haar nationale en internationale netwerk van deskundigen.

Tarieven

Marina Aarts hanteert drie verschillende tariefstructuren:

  1. Uurtarief bij het opstellen van een taxatierapport.
  2. Een vast overeen te komen bedrag bij de advisering in het laatste stadium van een aan- of verkoop.
  3. Een commissie bij het tot stand brengen van een aan- of verkoop.